• Thời gian:
- Bắt đầu: 13h00 -04/12/2018
- Kết thúc:
24h00 - 11/12/2018
Để các bạn vào sau sẽ không bị thua thiệt chúng tôi cho chính sách tích lũy thẻ nạp để hỗ trợ những anh em vào sau khỏi phải thắc mắc kiến nghĩ mà phù hợp với những bạn đã đua tốp phú hộ vừa rồi
-500.000 Nhận 1 ring hoặc 1 pen 1 option tùy chọn r
ing có thêm giòng 3% HP
-1.000.000 Nhận Wing 2 Trắng tùy chọn - Hoặc 1 vũ khí cấp 6 luck skill 1 option
-
1.500.000 Nhận sét ring pen 1 option ( Ring có thêm giòng 3% HP) +Wing 2 Trắng tùy chọn
-
2.000.000 Nhận Sét ringpen 1 option ( Ring có thêm giòng 3% HP) + Wing 2 luck +9
-
3.000.000 Nhận sét ringpen 1 option ( Ring có thêm giòng 3% HP) + Wing 2 MNL
-
4.000.000
Nhận sét ringpen 1 option ( Ring có thêm giòng 3% HP) + Wing 2 MNL + 1 Vũ khí rồng cấp 2-5.000.000 Nhận sét ringpen 1 option ( Ring có thêm giòng 3% HP) + Wing 2 Luck MNL +1 Vũ khí rồng cấp 2

Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 mốc tích lũy nếu nhận thêm giải thưởng phải trả lại giải thưởng các bạn đã nhận trước đó nhé

Nạp Lên
10.000.000 Nhận 1 Sét Đồ Cấp 6 Tùy Chọn Luck 1 Dòng
Các bạn xem tổng tiền tích lũy tại mục event ngoài web tài khoản nhé
Khi tích lũy đủ môc vui lòng liên hệ sdt ADMIN Tuấn nhận giải
0986.031.309