BQT xin thông báo !!!
Anh em vui lòng đăng ký lại tài khoản Open Beta máy chủ
Thiên Thai

Những tài khoản Alphatest
sẽ bị xóa bỏ.
Tất cả những tài khoản đăng ký từ bây giờ sẽ được tham gia vào phiên bản Open Beta máy chủ
Thiên Thai vào 13hngày mai 26/11/2018.
Xin trân trọng thông báo!!!
Trang chủ: http://muvietss6.vn
Tài Khoản:
http://id.muvietss6.vn
Tải Game:
http://taigame.muvietss6.vn