BQT xin thông báo !!!
Anh em vui lòng đăng ký lại tài khoản Open Beta máy chủ
Thần Long

Những tài khoản Alphatest
sẽ bị xóa bỏ.
Tất cả những tài khoản đăng ký từ bây giờ sẽ được tham gia vào phiên bản Open Beta máy chủ Thần Long vào
13h ngày mai 30/09/2018
.
Xin trân trọng thông báo!!!
Trang chủ: http://mubavuong.vn
Tài Khoản: http://id.mubavuong.vn

Tải Game: http://taigame.mubavuong.vn